Doc.dr. Andrius Nevera Asmeninis tinklapis

2007 10 24

Metodinė medžiaga

Filed under: — admin @ 14:56

doc. dr. Andriaus Neveros

Mokslinių publikacijų SĄRAŠAS

1. Mokslinių publikacijų, paskelbtų iki socialinių mokslų daktaro laipsnio suteikimo, SĄRAŠAS

1.1. Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose

 1. 1. Nevera A. Ekstradicija Lietuvos ir užsienio valstybių teisėje// Jurisprudencija: mokslo darbai, Lietuvos teisės akademija, 1999. Nr. 14(6).
 2. 2. Nevera A. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo erdvėje problemos// Teisės problemos, 2000. Nr. 1.
 3. 3. Nevera A. Tarptautinės teisės ir nacionalinės baudžiamosios teisės santykio problema// Jurisprudencija: mokslo darbai, Lietuvos teisės universitetas, 2001. Nr. 21(13).

2. Mokslinių publikacijų, paskelbtų po socialinių mokslų daktaro laipsnio suteikimo, SĄRAŠAS

2.1. MONOGRAFIJOS

1. Nevera A. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai. – Vilnius, 2006.

2.2. PUBLIKACIJOS TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE REFERUOJAMUOSE LEIDINIUOSE, KURIŲ SĄRAŠĄ SKELBIA LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 1. 1. Nevera A. Baudžiamosios jurisdikcijos taikymo Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie pagal nacionalinę teisę naudojasi imunitetu, problemos// Jurisprudencija. MRU mokslo darbai. Nr. 1(79). 2006.
 2. 2. Nevera A. Nusikalstamų veikų idealiosios bei realiosios sutapties atribojimo ir bausmių skyrimo problemos// Jurisprudencija. MRU mokslo darbai. Nr. 7(85). 2006.
 3. 3. Nevera A. Baudžiamosios atsakomybės už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus problemos: nacionalinis ir tarptautinis aspektai// Jurisprudencija. MRU mokslo darbai. Nr. 8(98). 2007.
 4. 4. Nevera A. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai asmenims, kurie pagal tarptautinės teisės normas naudojasi imunitetu// Jurisprudencija. MRU mokslo darbai. Nr. 11(113). 2008.
 5. 5. Nevera A., Melničenko S. Non bis in idem principas Europos Sąjungos baudžiamojoje teisėje (I)// Socialiniai mokslai. MRU mokslo darbai. Nr. 3(4), 2009.
 6. 6. Nevera A., Jurgelaitienė G. Per ilga baudžiamojo proceso trukmė ir teisinės gynybos priemonės// Verslo ir teisės aktualijos. Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos mokslo darbai. Tomas Nr. IV, 2009.
 7. 7. Nevera A., Melničenko S. Non bis in idem principas Europos Sąjungos baudžiamojoje teisėje (II). Priimta spausdinti į Socialiniai mokslai. MRU mokslo darbai. Nr. 3(5), 2009.

2.3. Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose

 1. 1. Nevera A. Nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymas ir reikšmė valstybės baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimui// Jurisprudencija: LTU mokslo darbai. – Vilnius, 2002. Nr. 3.
 2. 2. Nevera A. Valstybės baudžiamoji jurisdikcija ir užsienyje priimtų nuosprendžių pripažinimas Lietuvoje// Jurisprudencija: mokslo darbai, Lietuvos teisės universitetas, 2003. Nr. 38(30).
 3. 3. Nevera A. Naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normų, įtvirtinančių valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principus, taikymo problemos// Teisė: mokslo darbai, Vilniaus universitetas. 2003. Nr. 48.
 4. 4. Nevera A. Nusikalstamų veikų daugeto formos ir jų reikšmė bausmės skyrimui// Jurisprudencija: mokslo darbai, Lietuvos teisės universitetas, 2003. Nr. 45(37).
 5. 5. Nevera A. Valstybių tarptautinio teisinio bendradarbiavimo problemos perduodant baudžiamąjį persekiojimą// Jurisprudencija. MRU mokslo darbai. Nr. 60(52). 2004.

2.4. Publikacijos užsienio periodiniuose leidiniuose

 1. 1. Nevera. A. Przekazanie ścigania karnego – sposób realizacji karnej jurysdykcji państwa bądź odstąpienia od niej// Przegląd prawa i administracji. Tom XLIII . Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – Wroclaw, 2005. Nr. 66.
 2. 2. Юргелайтене Г., невера а. Социальные процессы и тенденции преступности в независимой Литве// Право и демократия: сб. науч. тр. Вып. 17 / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2006.

Doc.dr. Andrius Nevera

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress